1,6 oC 0,0 km/h 1024,8 hPa
 

 
 
SYSTEM MONITORINGU POWIETRZA

Z inicjatywy Grupy OPEC w Grudziądzu pojawiła się sieć urządzeń służących do monitoringu jakości powietrza.

Sieć składa się z 12 urządzeń pomiarowych – czujników o zasięgu pomiaru około 1 km2, z których 11 sponsoruje Grupa OPEC.  Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby zobrazować jakość powietrza na terenie całego miasta. Czujniki, zwane także sensorami, mierzą stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność powietrza.


Metoda pomiaru opiera się na pomiarze bezpośrednim i interpolowanym. Pomiar bezpośredni oznacza, że sensory mierzą wartość rzeczywistą zanieczyszczenia co widać po bezpośrednim kliknięciu na dokładną lokalizację sensora. Pomiar interpolowany to dane, które uzyskiwane są na postawie pomiarów bezpośrednich z najbliższych sensorów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów obliczana zostaje wartość indeksu CAQI nie tylko w miejscu, gdzie jest zainstalowane urządzenie, ale również w jego otoczeniu.

W odniesieniu do innych metod pomiarów pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10 w powietrzu – metody grawimetrycznej (referencyjnej) oraz automatycznej stosowanych m.in. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pomiary dokonywane przez sensory Airly mają charakter informacyjny.