-0,4 oC 11,2 km/h 1028,0 hPa
 

 
 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI


Grupa OPEC zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem ciepłem na terenie miasta Grudziądza, a także  wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną
zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego oraz udzielonymi koncesjami. Zarządzamy miejską siecią ciepłowniczą zasilaną ze źródła ciepła Elektrociepłownia Łąkowa. Poza obszarem dystrybucji gwarantujemy dostawy ciepła ze źródeł lokalnych. Zajmujemy się także produkcją biopaliw peletu ze słomy.

WYTWARZANIE CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Spółka OPEC zajmuje się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz obrotem energią elektryczną w scentralizowanym źródle ciepła Elektrociepłownia Łąkowa. OPEC produkuje ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Ciepło produkowane jest w postaci gorącej wody i pary. Głównym odbiorcą gorącej wody jest miejska sieć ciepłownicza. Odbiorcami pary są zakłady przesyłowe. Większość energii uzyskiwana jest poprzez współspalanie biomasy oraz miału węglowego dostarczanego przez spółkę OPEC-BIO.


OPEC-TERMO Sp. z o.o. zarządza lokalnymi źródłami ciepła w mieście oraz świadczy usługi okołociepłownicze.

PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA


Struktura pierścieniowa miejskiego systemu ciepłowniczego gwarantuje bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła. Nad bezawaryjnym działaniem sieci czuwają jednostki terenowe oraz służby techniczne.


ORGANIZACJA RYNKU BIOPALIW


OPEC-BIO Sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów biomasy w Polsce. Zajmuje się kontraktacją słomy, produkcją wysokiej jakości peletu ze słomy oraz sprzedażą opału.


NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy OPEC. W roli Właściciela nadzoruje prace Rad Nadzorczych spółek Grupy OPEC. Stanowi wsparcie dla działalności spółek w zakresie księgowości, kadr i płac, obsługi prawnej i informatycznej.