26,2 oC 11,2 km/h 1006,3 hPa
 

 
 

POMOC PUBLICZNA

Znaczące możliwości rozwoju Grupy OPEC otworzyły programy unijne i krajowe dające możliwość pozyskania zewnętrznych środków ukierunkowanych na rozwój infrastruktury.


Realizowane przez Grupę OPEC projekty wpisują się w przyjęte przez Polskę zobowiązania w zakresie pakietu klimatycznego, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pozytywny wpływ na osiągnięcie celów polityki energetycznej Polski.