-1,1 oC 1,4 km/h 1018,8 hPa
 

 
 

Przetargi

Aktualne Rozstrzygnięte Unieważnione

Nazwa postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie audytu wysokosprawnej kogeneracji na rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o.
2018-10-22 2018-10-31 12:00:00
„Wymiana taśmy przenośnika T-2” na rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o..
2018-10-25 2018-11-13 12:00:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w latach 2019 -2020 dla potrzeb OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

2018-11-08 2018-11-22 12:00:00

Wykonanie robót budowlanych w przedsięwzięciu pn. Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu.

2018-10-09 2018-11-23 11:00:00
Dostawa samochodu ciężarowego do 3.5 T marki FORD RANGER Wildtrack na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o.. 

2018-11-14 2018-11-29 12:00:00

Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu budynku kotłowni Cł II dla OPEC-INEKO Sp. z o.o..

2018-11-13 2018-11-30 12:00:00
Wykonanie wymiany membran w urządzeniu EUROTEC NF-C4-32 zamontowanym na terenie Elektrociepłowni Łąkowa OPEC-INEKO Sp. z o.o..
2018-11-23 2018-12-06 12:00:00

Wykonywanie wzorcowania zewnętrznych urządzeń i wyposażenia Laboratorium OPEC-INEKO Sp. z o.o. w latach 2019-2021.

2018-11-28 2018-12-11 12:00:00

Świadczenie usług transportu słomy na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o. w latach 2019 - 2020.

2018-11-19 2018-12-17 12:00:00

Dostawa płyt uszczelniających dla potrzeb OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

2018-12-03 2018-12-18 12:00:00

Odkurzenie trudno dostępnych powierzchni, położonych na wysokości powyżej 3,0 m w budynku produkcyjnym OPEC–BIO Sp. z o.o..


2018-12-06 2018-12-19 12:00:00
Dostawa przepływomierzy do układu pomp PZ dla OPEC-INEKO Sp. z o.o..
2018-12-09 2018-12-20 12:00:00

Dostawa serwerów Fujitsu wraz z instalacją oraz konfiguracją dla potrzeb OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu.

2018-12-11 2018-12-21 09:00:00

Opracowanie projektów oraz budowa węzłów i przyłączy na rzecz OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w 2019 roku.

2018-11-30 2018-12-21 09:30:00
Dostawę dwóch sztuk chwytaków do słomy EMILY ACTFP 200-01/004.
2018-11-20 2018-12-21 12:00:00
Dostawa przepływomierza do peletu na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o.
2018-12-05 2018-12-21 12:00:00

Wykonanie naprawy i konserwacji zasobnika węglowego kotła parowego OR-32 nr 1 na rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.

2018-11-16 2019-01-15 12:00:00

Zakup gruntów o powierzchni 15 -20 ha na potrzeby magazynowania słomy przez OPEC-BIO sp. z o.o.

2018-11-08 2019-01-18 12:00:00

Oferty pracy

W chwili obecnej brak ofert pracy.