-1,2 oC 1,4 km/h 1018,1 hPa
 

 
 
    • Zarząd i Dyrekcja
    • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
     Prezes Zarządu Marek Tołkacz (56) 45 06 101
     Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Małgorzata Kosinska (56) 45 06 101
     Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego Iwona Chochliuk
     (56) 45 06 101
     * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
     • Inspektor Ochrony Danych
     • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
      Inspektor Ochrony Danych
      Anna Świątkowska (56) 45 06 179
      iod@opec.grudziadz.pl
      * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
      • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
      • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
       Główny specjalista
       ds. nadzoru właścicielskiego
       Kamilla Lamkowska (56) 45 06 287
       * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
       • Biuro Organizacyjno-Prawne
       • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
        Główny specjalista
        ds. organizacji
        Elżbieta Majorkiewicz -Mitura (56) 45 06 170
        Specjalista
        ds. organizacji
        Karolina Kraska (56) 45 06 178
        Sekretarka Marta Wiśniewska
        (56) 45 06 101
        * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
        • Zespół ds. Pracowniczych
        • Stanowisko Imię
         i nazwisko
         Kontakt*
         Główny specjalista
         ds. pracowniczych
         Wanda Lejkowska (56) 45 06 161
         Specjalista
         ds. zasobów ludzkich
         Anna Świątkowska (56) 45 06 179
         Specjalista
         ds. pracowniczych
         Marta Naporowska (56) 45 06 144 
         * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
         • Dział Informatyki
         • Stanowisko Imię
          i nazwisko
          Kontakt*
          Kierownik Robert Pinuszewski (56) 45 06 150
          Specjalista
          ds. informatyki
          Dariusz Świątkowski (56) 45 06 151
          Specjalista
          ds. urządzeń informatycznych
          Maciej Waśkiewicz (56) 45 06 159
          Specjalista
          ds. informatyki przemysłowej
          Marek Antonowicz (56) 45 06 149
          Specjalista
          ds. informatyki przemysłowej
          i automatyki
          Marcin Białek (56) 45 06 152
          * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
          • Zespół ds. BHP
          • Stanowisko Imię
           i nazwisko
           Kontakt*
           Starszy inspektor
           ds. BHP
           Bożena Rutynowska (56) 45 06 145
           * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
           • Dział Zakupów
           • Stanowisko Imię
            i nazwisko
            Kontakt*
            Kierownik Kazimierz Kalkowski
            (56) 45 06 172
            Specjalista ds. organizacji zakupów
            Anna Wesołowska (56) 45 06 141
            Specjalista ds. dostaw Janusz Furmanek (56) 45 06 142
            Magazynier
            Romuald Neumann
            (56) 45 06 143
            Specjalista ds. dostaw/Magazynier Wiesław Koncicki
            (56) 45 06 185
            * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
            • Dział Administracji
            • Stanowisko Imię
             i nazwisko
             Kontakt*
             Kierownik Mariusz Centek
             (56) 45 06 165
             Specjalista ds. administracji Wiesława Ciechanowicz
             (56) 45 06 182
             Inspektor ds. administracji Maria Nocoń
             (56) 45 06 265
             Ewa Grzeszczuk (56) 45 06 265
             Mariola Kowalska
             (56) 45 06 164
             * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
              • Dział Planowania i Taryfikacji
              • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
               Kierownik Elżbieta Opalińska (56) 45 06 154
               Specjalista ds. planowania Michał Janicki
               (56) 45 06 270
               Specjalista ds. analiz technicznych
               Sławomir Dąbrowski
               (56) 45 06 237
               * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
                • Główny Księgowy
                • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                 Główny Księgowy Jolanta Białkowska-Skibicka (56) 45 06 286
                 * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
                 • Dział Ekonomiczny
                 • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                  Kierownik Katarzyna Łożyńska (56) 45 06 120
                  Specjalista
                  ds. ekonomicznych
                  Renata Rumińska (56) 45 06 123
                  Specjalista
                  ds. ekonomicznych
                  Joanna Huzarska (56) 45 06 121
                  Specjalista
                  ds. gospodarki majątkiem
                  Andrzej Lipiński (56) 45 06 122
                  Specjalista
                  ds. ekonomicznych
                  Janusz Lewiński (56) 45 06 124
                  * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
                  • Dział Księgowości
                  • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                   Specjalista
                   ds. księgowości
                   Bożena Janicka (56) 45 06 111
                   Specjalista
                   ds. księgowości
                   Joanna Nowak (56) 45 06 117
                   Specjalista
                   ds. księgowości
                   Maria Ossowska (56) 45 06 112
                   Specjalista
                   ds. księgowości Grupy Kapitałowej
                   Marlena Pietruszka (56) 45 06 197
                   Specjalista
                   ds. księgowości i płac
                   Elwira Ronowicz (56) 45 06 160
                   Specjalista
                   ds. płac
                   Danuta Wojda (56) 45 06 163
                   Specjalista
                   ds. płac
                   Małgorzata Gruszka (56) 45 06 288
                   * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
                  • Sekcja Finansowa
                  • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                   Specjalista ds. finansowych Ewa Dzieciuch (56) 45 06 119
                   Specjalista ds. finansowych Paulina Robaczewska
                   (56) 45 06 114
                   * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

Informacje o numerach telefonów:
Centrala (56) 45 06 100*
Fax (56) 46 21 629
*w dni powszednie, w godz. 7-15

Adresy stron:
www.opec.grudziadz.pl
www.bip.opec.grudziadz.pl

Adres e-mail:
opec@opec.grudziadz.pl
KASA
czynna w dni powszednie, w godz.
7.00 - 8.30 oraz 10.00 - 14.30

Faktury elektroniczne:
efaktura@opec.grudziadz.pl