0,1 oC 0 m/s 1006,8 hPa
 

 
 

POMOC PUBLICZNA

Znaczące możliwości rozwoju Grupy OPEC otworzyły programy unijne i krajowe dające możliwość pozyskania zewnętrznych środków ukierunkowanych na rozwój infrastruktury.


Realizowane przez Grupę OPEC projekty wpisują się w przyjęte przez Polskę zobowiązania w zakresie pakietu Klimatycznego z Kioto, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pozytywny wpływ na osiągnięcie celów polityki energetycznej Polski.