-1,3 oC 1,4 km/h 1018,1 hPa
 

 
 

POMOC PUBLICZNA

Znaczące możliwości rozwoju Grupy OPEC otworzyły programy unijne i krajowe dające możliwość pozyskania zewnętrznych środków ukierunkowanych na rozwój infrastruktury.


Realizowane przez Grupę OPEC projekty wpisują się w przyjęte przez Polskę zobowiązania w zakresie pakietu Klimatycznego z Kioto, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pozytywny wpływ na osiągnięcie celów polityki energetycznej Polski.