9,4 oC 0,0 m/s 1013,0 hPa
 

 
 

DANE O STANIE GRUPY OPEC

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy OPEC za rok 2016.


..."Sprawozdanie to jest retrospekcją działalności, przybierającą w przeszłości różną formę organizacyjną, ale zawsze z ogromnym zaangażowaniem wykonującą zadania jakie powierzyli nam mieszkańcy Grudziądza."


Marek Tołkacz

Prezes Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ Sp . z o.o.