4,9 oC 4,7 km/h 1023,8 hPa
 

 
 

Lider biegłości badań

2018-10-31
Laboratorium OPEC-INEKO liderem jakości badań węgla.


Z przyjemnością informujemy Państwa, że Laboratorium OPEC-INEKO otrzymało jako jedyne w Polsce najwyższe wyróżnienie Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN” - tytuł Lidera w zakresie badań prób węgla w latach 2008-2018.


Ogólnokrajowa Sieć Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN” skupia laboratoria badawcze, których przedmiotem badania są właściwości energetyczne paliw stałych przeznaczonych do celów energetycznych. Celem Sieci „LABIOMEN” jest analiza jakości badań prowadzonych przez poszczególne laboratoria oraz ocena osiąganych wyników. Do oceny dokładności i wiarygodności wyników służą porównania międzylaboratoryjne, czyli tzw. badania biegłości. Udział w badaniach biegłości jest wymaganym elementem akredytowanych laboratoriów badawczych potwierdzającym ich kompetencje.


W ramach badania biegłości Laboratorium OPEC-INEKO regularnie analizuje próbki kontrolne węgla kamiennego oraz biomasy w zakresie oznaczenia zawartości wilgoci, popiołu, części lotnych, siarki całkowitej, węgla całkowitego, ciepła spalania oraz obliczania wartości opałowej. Badania te są wykonywane zgodnie z międzynarodowymi normami, metodami opracowanymi przez instytucje naukowo-techniczne oraz własne, w ramach uzyskanego Certyfikatu Akredytacji Laboratorium OPEC-INEKO w dniu 11 maja 2009 roku.


Aktualny zakres badań realizowanych w ramach akredytacji Laboratorium OPEC-INEKO  dostępny jest na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji.


Wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” potwierdza, że grudziądzkie Laboratorium OPEC-INEKO jest kompetentne, nowoczesne i posiadające doskonale wyszkolony personel, który odznacza się najwyższą  biegłością na tle innych laboratoriów w Polsce.


Wyróżnienie z rąk Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sieci dr. hab. inż. Jarosława Zuwały, prof. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, odebrał Kierownik Laboratorium OPEC-INEKO Przemysław Moczyński. Wręczenie nagrody zbiegło się z obchodami Jubileuszu 10-lecia działalności Ośrodka Badań Biegłości Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – pomysłodawcy i założyciela Sieci „LABIOMEN”.


 


Wyróżnienie naszego Laboratorium za najwyższą jakość badań próbek węgla na podstawie porównań międzylaboratoryjnych w latach 2008-2018  to osiągnięcie, z którego jesteśmy bardzo dumni. Potwierdza ono naszą niezależność, kompetencje oraz skrupulatność, które są dla nas najwyższym priorytetem w pracy każdego dnia. Serdecznie dziękujemy.