-1,2 oC 1,4 km/h 1018,1 hPa
 

 
 

Powietrze pod kontrolą

2018-10-04

Zakończył się montaż kolejnych sensorów powietrza w Grudziądzu. Dzięki staraniom Grupy OPEC zwiększyła się sieć czujników informujących w czasie rzeczywistym m.in. o stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM10.


Przypomnijmy, pierwsze 8 czujników sponsorowanych przez Grupę OPEC pojawiło się Grudziądzu w sierpniu 2017 roku. Kolejne 3 urządzenia pomiarowe zainstalowano we wrześniu 2018 roku w centrum miasta przy ulicach Sienkiewicza, Kołłątaja oraz Starorynkowej. Ich lokalizacja nie była przypadkowa. Grudziądzka starówka charakteryzuje się zwartą zabudową. Są to w większości kamienice ogrzewane indywidualnie. Lokalizacja sensorów  w miejscach,  gdzie przeważają piece grzewcze pozwoli grudziądzanom monitorować obszary, które są szczególnie narażone na działanie niskiej emisji.


Oprócz 11 czujników Grupy OPEC na terenie Grudziądza są zlokalizowane 2 czujniki monitorujące jakość powietrza. Pierwszy, należący do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, działający jako Stacja Powiatowego Monitoringu Powietrza oraz drugi, sponsorowany przez firmę AVIVA.  Rozmieszczenie sensorów na terenie całego miasta pozwala oceniać stan powietrza na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych.


Dane z sensorów są udostępniane na bieżąco pod adresem www.opec.grudziadz.pl w zakładce POWIETRZE. Dodatkowo użytkownicy smartfonów mogą monitorować stan powietrza korzystając z bezpłatnej aplikacji Airly. Dzięki prognozowanej jakości powietrza na najbliższe 24 godziny, mieszkańcy Grudziądza mogą zaplanować sobie najlepszą porę na spacer z dziećmi czy aktywność na świeżym powietrzu.


System monitoringu powietrza jest uzupełnieniem proekologicznej polityki Grupy OPEC mającym na celu wzrost świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za siebie i środowisko.
Zdjęcie pojedynczego urządzenia, obok mapa sieci czujników w Grudziądzu,

poniżej przykładowy widget obrazujący dane z punktu pomiarowego
przy ul. Słowackiego.