-1,1 oC 1,4 km/h 1018,6 hPa
 

 
 

Inwestycja środowiskowa

2018-09-27

Aby sprostać zaostrzającym się wymaganiom ochrony środowiska, które od stycznia 2023 roku obejmą sektor energetyczny w Polsce, spółka OPEC-INEKO już dziś rozpoczyna proces inwestycyjny w Elektrociepłowni Łąkowa.


Elektrociepłownia Łąkowa w Grudziądzu od lat dba o środowisko. Ciepło i energia elektryczna są wytwarzane przy wykorzystaniu efektywnych technologii. Należy do nich m.in. kogeneracja, czyli skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej. Potencjał Elektrociepłowni leży także w wykorzystaniu biomasy. W ciągu ostatnich 10 lat roczne ilości spalanej biomasy na potrzeby energetyczne wzrosły z 2 tys. ton w roku 2008 do 25 tys. ton w 2017 roku, co pozwoliło ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ok. 20%. Dzięki ciągłym optymalizacjom procesu spalania Elektrociepłownia Łąkowa do dziś dotrzymuje obowiązujące normy środowiskowe.


Jednakże z uwagi na zaostrzające się wymagania unijne w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza spółka OPEC-INEKO przygotowuje się do modernizacji Elektrociepłowni Łąkowa. Modernizacja ma na celu rozbudowę instalacji oczyszczania spalin w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania.

 

Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS)” miało miejsce w dniu 27 września br. w siedzibie OPEC GRUDZIĄDZ. Spółka OPEC-INEKO zawarła umowę z firmą SBB ENERGY S.A. z Opola. Wartość projektu to około 57 mln zł netto. 

 


Na zdjęciu od prawej: Mirosław Radecki - Prezes Zarządu OPEC-INEKO Sp. z o.o.,

Artur Brzdękiewicz - Wice Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A., Tadeusz Witos - Wice Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A., Jarosław Centek - Kierownik Przygotowania Produkcji OPEC-INEKO.


Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie obecnego procesu oczyszczania spalin do nowych wymagań środowiskowych. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane najlepsze dostępne techniki dedykowane dużym obiektom energetycznego spalania paliw.

Zrealizowana inwestycja zagwarantuje roczną redukcję emisji pyłu o 94% oraz roczne ograniczenie emisji gazów: dwutlenku siarki o 48% i tlenków azotu o 25%.

Budowa instalacji oczyszczania spalin to kolejna duża inwestycja proekologiczna realizowana przez spółki Grupy OPEC. Z początkiem roku 2018 rozpoczął się kolejny etap modernizacji sieci ciepłowniczych. Do końca 2020 roku wymianie ulegną sieci na osiedlu Kopernika, Strzemięcin oraz Mniszek.

Nieustanne doskonalenie procesów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła to przejaw szerokiego zaangażowania Grupy OPEC na rzecz rozwoju efektywnego energetycznie miejskiego systemu ciepłowniczego. Systemu, który dba o komfort życia i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Grudziądza.