4,9 oC 6,5 km/h 1023,7 hPa
 

 
 

Wymiana węzłów na Kopernika

2018-06-20

Od początku 2018 roku na terenie osiedla Kopernika trwa przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w ramach realizacji zadania „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Prace realizuje OPEC-SYSTEM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Wraz z zakończeniem sezonu grzewczego spółka OPEC-SYSTEM przystąpiła do realizacji kolejnego etapu inwestycji – wymiany węzłów ciepłowniczych. Wiąże się to z krótkotrwałymi przerwami w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.


Zgodnie z przewidzianym harmonogramem prac czasowy brak ciepłej wody:


W dniu 28 czerwca 2018 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 odczują mieszkańcy budynków przy ulicy:

Kalinkowej 13,
Chełmińskiej 52.


W dniu 4 lipca 2018 roku w godzinach od 9:00 do 19:00 odczują mieszkańcy budynków przy ulicy:

Kalinkowej 72-74, 76, 78 i 82.

Wykonawca zadania Konsorcjum Grudziądz 2018-2020 dołoży wszelkich starań, aby prace zostały wykonywane sprawnie, z możliwością skrócenia zaplanowanego terminu przerw.


Bieżących informacji związanych z przerwami udzielą Państwu pracownicy pogotowia ciepłowniczego pod numerami: 993 oraz 56 45 06 201.