-1,2 oC 1,4 km/h 1018,1 hPa
 

 
 

Efektywna dystrybucja ciepła

2017-12-07

6 grudnia 2017 roku w siedzibie OPEC-SYSTEM podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.


Wykonawcą robót jest Konsorcjum „Grudziądz 2017-2020” w składzie: Infracorr Sp.  z o.o., (Lider Konsorcjum), M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., Energosan Sp. J. M. Jaskowski.


Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Grzegorz Przekaziński - Prezes Zarządu OPEC-SYSTEM Sp.  z o.o., ze strony Wykonawcy: Zbigniew Borkowski - Prezes Zarządu Infracorr Sp. z o.o..


Wykonawca został wyłoniony 15 listopada 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego.


Prace rozpoczną się z końcem grudnia 2017 roku i będą realizowane głównie

w okresach letnich:

  • w 2018 roku na osiedlu Kopernika,
  • w 2019 roku na osiedlu Strzemięcin,
  • w 2020 roku na osiedlu Mniszek.

Łączenie w ramach realizacji Projektu spółka OPEC-SYSTEM:
  • wybuduje 10,3 km sieci ciepłowniczej,
  • zlikwiduje 6 węzłów grupowych poprzez zastąpienie ich 34 indywidualnymi węzłami cieplnymi,
  • zmodernizuje 80 indywidualnych węzłów cieplnych.


Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza. Przysłuży się temu wymiana najstarszych i o najgorszym stanie technicznym odcinków sieci ciepłowniczej oraz modernizacja węzłów cieplnych. Nowe sieci zmniejszą awaryjność oraz straty ciepła podczas przesyłania i dystrybucji.


Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 14.219.980 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.